03 780 22 80 Povpraševanje

Toplotna črpalka v kombinacji s kotlom na biomaso HES - Hibridni Energetski Sistem

Sistem temelji na dveh virih toplote: električna energija preko toplotne črpalke in energija iz kotla nalesno biomaso. Oba toplotna vira napajata dobro izoliran hranilnik toplote velikosti 560 l, ki služi kotosnova hišnega ogrevalnega sistema. Preklop ustreznega vira se izvede avtomatsko pri določenizunanji temperaturi. Pri nižjih temperaturah deluje kotel na lesno biomaso, pri višjih zunanjihtemperaturah pa toplotna črpalka. Preklopna temperatura je nastavljiva. 

Potreba oprema je:

  • ZE - Zunanja enota toplotne črpalke zrak/voda toplotne moči do 10 kW

  • NE  - Notranja enota toplotne črpalke z izmenjevalcem in obtočno črpalko

  • HT - Hranilnik toplote 560 l, toplotno izoliran, prirejen za montažo nad obstoječim kotlom za lesno biomaso 

  • Freonske in toplovodne cevne povezave Elekro omarica z regulacijsko opremo in avtomatski preklop ogrevalnega vira


Image title

Image title


Dokumenti