03 780 22 80 Povpraševanje

Etiks Biomatik UP - Polena

Kotli Biomatik UP so konstruirani tako, da omogočajo ekološko primerno zgorevanje suhih polen dolžine 50 cm, premera do 8 do 15 cm, z vlago do 20 %. Telo kotla je izdelano iz kotlovske pločevine debeline 5 mm in je sestavljeno iz dveh glavnih delov: V zgornjem delu je uplinjevalna komora v katero se nalagajo lesna polena. Pri postopku gorenja se gorivo najprej osuši, nakar se začne proces uplinjanja. Nastali lesni plini zgorevajo na šamotnem vložku v dnu komore.. Zgorevanje poteka navzdol. V spodnjem delu kotla je dogorevalna komora s šamotnim nastavkom, ki zagotavlja popolno zgorevanje in usmerja dimne pline v toplotni izmenjevalec na zadnjem delu kotla. V spodnji komori se nabira pepel, ki ga je potrebno vsaj enkrat tedensko odstraniti. V dimnem nastavku kotla je vgrajen ventilator dimnih plinov.Prednosti

  • Velik zalogovnik goriva, kar omogoča polnjenje kotla le 2 do 3 krat dnevno,

  • možnost nakladanja velikih kosov goriva - polena dolžine 50 cm, 

  • enostavno polnjenje in čiščenje pepela, 

  • pri zimskem delovanju ostaja kotel v žarnem stanju - ni potrebno dnevno ponovno zakuriti, 

  • podtlačno delovanje z dimnim ventilatorjem 

  • možnost regulacije z LAMBDA SONDO, kar omogoča kvalitetno zgorevanje in pridobitev subvencije 

  • po končanem gorenju se dimni ventilator samodejno izklopi, 

  • konstrukcija kotla ustreza normi E

Dokumenti